• 17 november 2016

Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen

Volgens de Hoge Raad vallen zonnebrandmiddelen en tandpasta onder het lage tarief van de omzetbelasting. Zowel zonnebrandmiddelen als tandpasta kunnen worden aangemerkt als geneesmiddel.

In de Wet op de omzetbelasting staat dat de levering van geneesmiddelen onder het lage tarief valt. Voor de definitie van geneesmiddelen verwijst de Wet op de omzetbelasting naar de geneesmiddelenwet. Uit de wetsgeschiedenis van deze wet blijkt dat de wetgever voor de definitie van het begrip geneesmiddel heeft willen aansluiten bij de Europese geneesmiddelenrichtlijn. De geneesmiddelenrichtlijn bepaalt dat producten als geneesmiddel kunnen worden aangemerkt op basis van hun werking of hun presentatie. Een product wordt op basis van presentatie als geneesmiddel beschouwd wanneer het uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid of aanbevolen of wanneer het bij de consument de indruk wekt dat het een dergelijke werking heeft.

In de wetsgeschiedenis van de Wet op de omzetbelasting is niet te vinden dat de wetgever een beperkter begrip geneesmiddel heeft willen hanteren dan het begrip geneesmiddel voor de toepassing van de geneesmiddelenwet of de geneesmiddelenrichtlijn. Volgens de Hoge Raad laten de teksten op verpakkingen van zonnebrandmiddelen en tandpasta geen andere conclusie toe dan dat deze producten worden gepresenteerd als geschikt voor en behulpzaam bij het voorkomen van ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. Met deze vermeldingen wordt het de consument duidelijk gemaakt dat de producten daarvoor werkzame bestanddelen bevatten.

Laatste nieuws

 • Transitievergoeding

  14 november 2019

  Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een...

 • Gebruik eHerkenning

  14 november 2019

  Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de...

 • Verbreking fiscale eenheid op verzoek

  14 november 2019

  Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg...

 • Voorkom verliesverdamping

  14 november 2019

  Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande...

 • Investeringsaftrek

  14 november 2019

  Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De...