• 26 november 2015

Vrijstelling btw voor sport

De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn. Deze richtlijn bevat ondermeer enkele vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van algemeen belang. De lidstaten zijn verplicht om deze vrijstellingen op te nemen in hun wetgeving. Een van deze vrijstellingen is de sportvrijstelling. De staatssecretaris van Financiƫn heeft een uiteenzetting gegeven over de onvermijdelijkheid van een richtlijnconforme verruiming van de sportvrijstelling in de Nederlandse wet.
De sportvrijstelling geldt voor diensten:

 1. die worden verleend door instellingen zonder winstoogmerk,
 2. die nauw samenhangen met de beoefening van sport, en
 3. waarvan de uiteindelijke ontvangers de sporters zijn.

Volgens het Hof van Justitie EU mag voor de toepassing van de sportvrijstelling geen onderscheid worden gemaakt tussen prestaties aan leden en prestaties aan niet-leden. Onder de diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport valt ook de terbeschikkingstelling van een accommodatie die nodig is voor de sportbeoefening. De vrijstelling is niet beperkt tot diensten aan particulieren, maar geldt bijvoorbeeld ook voor diensten die een sportkoepel aan een aangesloten vereniging verleent.

De Nederlandse sportvrijstelling is beperkt tot diensten die sportorganisaties verlenen aan hun leden. Daarmee is de vrijstelling beperkter dan de richtlijn voorschrijft. Ook is de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties veelal een belaste prestatie die onder het verlaagde btw-tarief van 6% valt. De richtlijn biedt weliswaar de mogelijkheid om de sportvrijstelling afhankelijk te maken van voorwaarden, maar die bieden geen oplossing voor het probleem dat ontstaat door de afschaffing van de belaste terbeschikkingstelling van accommodaties. Het kabinet ziet geen mogelijkheid om de budgettaire gevolgen hiervan te compenseren.

Laatste nieuws

 • Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  24 mei 2018

  EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van...

 • Verzuimboete

  24 mei 2018

  Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of...

 • Non-concurrentiebeding

  24 mei 2018

  Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat...

 • Gebruikelijk loon

  17 mei 2018

  De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben...

 • Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  17 mei 2018

  De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris...