• 26 februari 2016

Verkoopopbrengst van invloed op eerdere waardering

De waarde van verhuurde onroerende zaken, die in box 3 van de Wet IB 2001 vallen, moet worden gesteld op de waarde in het economische verkeer.

De Belastingdienst legde aan een eigenaar van een aantal verhuurde panden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op omdat de panden voor een te lage waarde in de aangiften waren opgenomen. De navorderingsaanslagen betroffen de jaren 2005 tot en met 2008. De inspecteur nam de in 2009 gerealiseerde verkoopprijs van panden als uitgangspunt. Rekening houdend met gegevens over de ontwikkeling van de woningbeleggingsmarkt en de winkelbeleggingsmarkt in de periode van 2005 tot en met 2008 stelde de inspecteur een waardering voor deze jaren op. Volgens Hof Den Haag heeft de inspecteur de waarde in het economische verkeer van de panden voldoende benaderd.

De A-G bij de Hoge Raad is van mening dat de inspecteur de vrijheid had om de waarde in het economische verkeer van de panden af te leiden uit de later behaalde verkoopopbrengst. Het oordeel van het hof is feitelijk en niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Daardoor is het niet vatbaar voor cassatie. De A-G vindt het geen probleem dat de inspecteur zich pas in de uitspraak op bezwaar heeft beroepen op de verkoopwaarde in plaats van op de oorspronkelijk aan de navorderingsaanslagen ten grondslag gelegde WOZ-waarde.

Laatste nieuws

 • Prinsjesdag 2018

  20 september 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd....

 • Maatregelen inkomstenbelasting

  20 september 2018

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan...

 • Maatregelen loonbelasting

  20 september 2018

  Looptijd 30%-regeling Uit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een...

 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  20 september 2018

  Tarieven Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot...

 • Maatregelen omzetbelasting

  20 september 2018

  Laag tarief In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil...