• 26 november 2015

Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen waarbij de verkrijger de zaak in de huidige staat onmiddellijk en volledig in gebruik kan nemen.

Over de WOZ-waarde heeft de Hoge Raad gezegd dat wanneer iemand een woning kort na de peildatum heeft gekocht, is de WOZ-waarde in beginsel gelijk aan de door hem betaalde prijs. Dat betekent dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Zo een uitzondering doet zich voor bij de aankoop van een woning op een executieveiling. De op een executieveiling betaalde koopsom is geen juiste afspiegeling van de waarde in het economisch verkeer van de woning. De waarde in het economische verkeer van een woning is door de Hoge Raad omschreven als de prijs die bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed. Een executieveiling voldoet niet aan deze omschrijving. Vanwege het gedwongen karakter van een executieveiling is geen sprake van een verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding.

Laatste nieuws

 • Prinsjesdag 2018

  20 september 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd....

 • Maatregelen inkomstenbelasting

  20 september 2018

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan...

 • Maatregelen loonbelasting

  20 september 2018

  Looptijd 30%-regeling Uit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een...

 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  20 september 2018

  Tarieven Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot...

 • Maatregelen omzetbelasting

  20 september 2018

  Laag tarief In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil...