• 16 juni 2016

Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze pilot is te onderzoeken hoe informatie over de financierbaarheid van het mkb kan worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten. In dat kader is de website www.financieringslink.nl. gelanceerd. Op deze website kunnen ondernemers aan de hand van een gestandaardiseerde gegevensset een financieringsaanvraag voorleggen aan verschillende financiers, die een beoordeling over de haalbaarheid van de aanvraag afgeven.

Het ministerie van Economische Zaken wil nu weten hoe het verder moet na de afloop van de pilot in september 2016. Daarom is het ministerie een internetconsultatie gestart om te onderzoeken hoe de transparantie en de werking van de financieringsmarkt voor het mkb op langere termijn kan worden versterkt en wat de rol van de overheid daarin zou moeten zijn. Betrokkenen en geïnteresseerden worden gevraagd voor 15 juli 2016 hun reactie te geven aan de hand van een aantal vragen.

Laatste nieuws

 • Prinsjesdag 2018

  20 september 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd....

 • Maatregelen inkomstenbelasting

  20 september 2018

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan...

 • Maatregelen loonbelasting

  20 september 2018

  Looptijd 30%-regeling Uit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een...

 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  20 september 2018

  Tarieven Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot...

 • Maatregelen omzetbelasting

  20 september 2018

  Laag tarief In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil...