• 17 december 2015

Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Zorgverzekeringswet voor 2016 vastgesteld. De hoge bijdrage daalt van 6,95 naar 6,75%. De hoge bijdrage geldt voor inhoudingsplichtigen. De lage bijdrage stijgt van 4,85 naar 5,5%. De lage bijdrage geldt voor mensen zonder werkgeversrelatie. De reden voor deze flinke stijging is dat het kabinet vorig jaar heeft besloten om het verschil tussen de hoge en de lage bijdrage met ingang van 2016 terug te brengen naar 1,25%. Dit besluit is genomen ter compensatie van de vanwege het niet invoeren van de huishoudentoeslag niet behaalde besparing. De inkomensafhankelijke premie wordt berekend over het premieloon voor de sociale verzekeringen.

 Loontijdvak  Maximum bijdrageloon
 Dag  € 202,93
 Week  € 1.014,67
 Vier weken  € 4.058,69
 Maand  € 4.396,91
 Kwartaal  € 13.190,75
 Jaar  € 52.763,00

Laatste nieuws

 • Transitievergoeding

  14 november 2019

  Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een...

 • Gebruik eHerkenning

  14 november 2019

  Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de...

 • Verbreking fiscale eenheid op verzoek

  14 november 2019

  Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg...

 • Voorkom verliesverdamping

  14 november 2019

  Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande...

 • Investeringsaftrek

  14 november 2019

  Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De...