• 09 juni 2016

Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer omvat.

Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat er geen reden was voor een bijtelling bij het loon van de dga van een BV. Het hof had vastgesteld dat de BV een auto aan de dga ter beschikking stelde. Volgens het hof hoefde er geen bijtelling plaats te vinden omdat de sleutels van de auto na sluitingstijd in de sleutelkast van het bedrijf werden opgeborgen en de auto ’s avonds bij het bedrijf geparkeerd stond. Het hof hield daarbij rekening met de verklaring van de dga dat hij fysiek amper in staat was om auto te rijden en met het feit dat hij privé een auto had.

Volgens de Hoge Raad is dat zonder nadere motivering geen reden om de bijtelling achterwege te laten. Hof Amsterdam moet de zaak nu verder behandelen.

Laatste nieuws

 • Transitievergoeding

  14 november 2019

  Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een...

 • Gebruik eHerkenning

  14 november 2019

  Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de...

 • Verbreking fiscale eenheid op verzoek

  14 november 2019

  Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg...

 • Voorkom verliesverdamping

  14 november 2019

  Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande...

 • Investeringsaftrek

  14 november 2019

  Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De...