• 01 september 2016

Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een onderneming. Daar valt dus ook een zelfstandig uitgeoefend beroep onder. En daarvan is weer sprake als de beroepsoefenaar voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van zijn opdrachtgevers, regelmatig opdrachten aanneemt en daadwerkelijk ondernemersrisico loopt.

Het concrete voorbeeld
Een gastouder vroeg zich af of de inkomsten die betrokken worden uit het gastouderschap als ondernemingswinst kunnen worden aangemerkt. Voor een juiste beoordeling is beoordeling van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van belang. Deze stelt strikte eisen aan elk bemiddelingsbureau en elke gastouder. Zo is het bemiddelingsbureau verplicht om een pedagogisch beleidsplan en een risico-inventarisatieplan voor de opvang bij de gastouder op te stellen. Het bemiddelingsbureau moet de naleving van de wet en regelgeving door de gastouder controleren en handhaven. Belangrijk punt in de beoordeling is, dat ouders alleen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang, als de opvang geregeld is door tussenkomst van een geregistreerd bemiddelingsbureau. Het hof oordeelde daarom dat bij de gastouder de voor ondernemerschap vereiste zelfstandigheid ontbreekt, omdat er door de gastouder altijd gewerkt moet worden met een geregistreerd bemiddelingsbureau.

Lang verhaal kort: een gastouder wordt dus niet als ondernemer aangemerkt.

Laatste nieuws

 • Transitievergoeding

  14 november 2019

  Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een...

 • Gebruik eHerkenning

  14 november 2019

  Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de...

 • Verbreking fiscale eenheid op verzoek

  14 november 2019

  Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg...

 • Voorkom verliesverdamping

  14 november 2019

  Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande...

 • Investeringsaftrek

  14 november 2019

  Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De...