• 24 maart 2016

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen belastingplichtig. Voor zeehavens geldt een tijdelijke vrijstelling van Vpb. Volgens een besluit van de Europese Commissie verleent Nederland daardoor ongeoorloofde staatssteun aan de zeehavens. Die tijdelijke vrijstelling moet per 1 januari 2017 beĆ«indigd worden. Dat zal worden geregeld bij Koninklijk Besluit.

Het kabinet zegt in een reactie op het besluit van de Europese Commissie dat het niet tegen de invoering van de Vpb-plicht voor zeehavens is. Wel vindt whet kabinet dat voor alle zeehavens binnen de Europese Unie een gelijk regime moet gelden. Dat is nu en naar verwachting ook per 1 januari 2017 niet het geval. Om die reden betreurt het kabinet het standpunt van de Europese Commissie. Toch tekent het kabinet geen beroep aan tegen het besluit van de Europese Commissie. Wel steunt het kabinet de zeehavens in hun beroep tegen het besluit.

Laatste nieuws

 • Prinsjesdag 2018

  20 september 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd....

 • Maatregelen inkomstenbelasting

  20 september 2018

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan...

 • Maatregelen loonbelasting

  20 september 2018

  Looptijd 30%-regeling Uit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een...

 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  20 september 2018

  Tarieven Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot...

 • Maatregelen omzetbelasting

  20 september 2018

  Laag tarief In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil...