• 26 februari 2016

Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk

De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen zijn beperkt tot een pensioengevend loon van € 101.519 (bedrag voor 2016). Over een eventueel hoger loon kan niet met gebruikmaking van fiscale faciliteiten pensioen worden opgebouwd. Genoemd bedrag geldt voor een voltijds dienstbetrekking. Voor mensen die in deeltijd werken wordt deze aftoppingsgrens naar rato van de deeltijdfactor verlaagd. In de Eerste Kamer is gevraagd om bij de aftopping van het pensioengevend loon de deeltijdfactor te laten vervallen. De Kamerleden zijn van mening dat toepassing van de deeltijdfactor tot een onredelijk verschil in behandeling kan leiden tussen mensen die in deeltijd werken en mensen die voltijds werken.
 
De deeltijdfactor moet voorkomen dat iemand met twee of meer dienstbetrekkingen in deeltijd meer pensioen kan opbouwen dan een werknemer die hetzelfde loon verdient in een voltijds dienstbetrekking. Volgens de staatssecretaris van Financiën zijn er geen andere bruikbare mogelijkheden om dat te voorkomen dan de deeltijdfactor. Op deze manier hoeft de werkgever geen rekening te houden met het loon dat een werknemer elders verdient en waarmee rekening wordt gehouden voor de pensioenopbouw. Vanwege het ontbreken van alternatieven is de staatssecretaris niet van plan om de deeltijdfactor te laten vervallen.

Laatste nieuws

 • Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  24 mei 2018

  EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van...

 • Verzuimboete

  24 mei 2018

  Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of...

 • Non-concurrentiebeding

  24 mei 2018

  Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat...

 • Gebruikelijk loon

  17 mei 2018

  De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben...

 • Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  17 mei 2018

  De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris...