• 26 februari 2016

Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk

De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen zijn beperkt tot een pensioengevend loon van € 101.519 (bedrag voor 2016). Over een eventueel hoger loon kan niet met gebruikmaking van fiscale faciliteiten pensioen worden opgebouwd. Genoemd bedrag geldt voor een voltijds dienstbetrekking. Voor mensen die in deeltijd werken wordt deze aftoppingsgrens naar rato van de deeltijdfactor verlaagd. In de Eerste Kamer is gevraagd om bij de aftopping van het pensioengevend loon de deeltijdfactor te laten vervallen. De Kamerleden zijn van mening dat toepassing van de deeltijdfactor tot een onredelijk verschil in behandeling kan leiden tussen mensen die in deeltijd werken en mensen die voltijds werken.
 
De deeltijdfactor moet voorkomen dat iemand met twee of meer dienstbetrekkingen in deeltijd meer pensioen kan opbouwen dan een werknemer die hetzelfde loon verdient in een voltijds dienstbetrekking. Volgens de staatssecretaris van Financiën zijn er geen andere bruikbare mogelijkheden om dat te voorkomen dan de deeltijdfactor. Op deze manier hoeft de werkgever geen rekening te houden met het loon dat een werknemer elders verdient en waarmee rekening wordt gehouden voor de pensioenopbouw. Vanwege het ontbreken van alternatieven is de staatssecretaris niet van plan om de deeltijdfactor te laten vervallen.

Laatste nieuws

 • Prinsjesdag 2018

  20 september 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd....

 • Maatregelen inkomstenbelasting

  20 september 2018

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan...

 • Maatregelen loonbelasting

  20 september 2018

  Looptijd 30%-regeling Uit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een...

 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  20 september 2018

  Tarieven Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot...

 • Maatregelen omzetbelasting

  20 september 2018

  Laag tarief In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil...